COLLABORATE, KRAKOW!

Współpraca Autor:

Zanim zaczęłam życie jako imigrantka, mówiono mi: “Hej, dokąd jedziesz? Nikt nie czeka na ciebie tam, w obcym kraju”. Bardzo mnie to niepokoiło, dopóki nie zrozumiałam czegoś bardzo ważnego. Nikt na ciebie nie czeka nawet w twoim własnym kraju. Nie ma znaczenia, czy zaczynasz u siebie, czy za granicą. Za każdym razem zaczynasz od zera. Jedyną różnicą i wyzwaniem jest język. To jest coś, co można przezwyciężyć.

W Collaborate, Krakow! wierzymy w to, że każdy może mieć wpływ na lokalną społeczność, niezależnie od swojej narodowości, rasy, religii, orientacji seksualnej czy wieku. We współpracy z Ambasadą Krakowian i – dosłownie – pod jej dachem, nasz zespół tworzy w Krakowie wspólnotę ludzi otwartych na multikulturowość. Co miesiąc organizujemy spotkania networkingowe z gośćmi specjalnymi, aby pokazać anglojęzycznym mieszkańcom Krakowa, w jaki sposób mogą zaangażować się w wolontariat. Otwarte śniadania, które są tradycją Ambasady, są teraz również prowadzone po angielsku.

Ponadto jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły dotyczące nowych inicjatyw w Krakowie. Pracujemy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Pragniemy inspirować, aby projekty oraz różne inicjatywy stały się bardziej otwarte na zagranicznych wolontariuszy. Już teraz obserwujemy efekty naszych działań – można wspomnieć chociażby Greenpeace Kraków, który zmienia się teraz mocno w tym kierunku.

Collaborate, Krakow! jest teraz otwarte na nowych ludzi i nowe pomysły. Cały zespół złożony jest z osób pochodzących z różnych krajów. Wiemy z własnego doświadczenia, co oznacza wypowiedzieć własne zdanie w zupełnie nowej społeczności. Nowym językiem.

Działaj: DOŁĄCZ DO GRUPY NA FB
Bądź na bieżąco: LINK DO FB
Skontaktuj się: EMAIL

Projekt Collaborate, Krakow! jest realizowany w ramach “Sąsiedzi 3.0” – polsko-ukraińsko-białoruskiego programu dla aktywnych lokalnie, ze wsparciem Theodor-Heuss-Kolleg, Fundacji im. Roberta Boscha, Stowarzyszenia MitOst oraz programu “Przemiany w regionie – RITA” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Partnerami programu Sąsiedzi 3.0 w polsce są Stowarzyszenie “Genius Loci – Duch Miejsca” oraz Stowarzyszenie To.pole.


Before I started my own immigrant life, I`ve been told, “Hey, where are you going? Nobody is waiting for you there, in foreign country.” It confused me much, till I understood something very important. No one is waiting for you even in your country. It doesn’t matter if I begin my life in my country, or in a foreign one. Every time you start your life from scratch. The only difference and challenge is new language. It is something that can be overcome.

In our project – Collaborate, Krakow! – we believe in people`s power for action no matter of their nationality, race, religion, sexual orientation or age. In partnership with Ambasada Krakowian and literary under its roof our team creates multiculturally minded community of Krakow. Every month we have networking meetups with special guests. The idea is to show the ways of volunteering for English-speaking people. Moreover, the traditional open breakfasts in Ambasada Krakowian, are now held also in English.

Furthermore, we work with local NGO, projects, activities to inspire and help them to become even more open for foreigner volunteers. And there are results! For example, Greenpeace Krakow now is changing in this direction.

Collaborate, Krakow! is now searching for new ways of acting and new directions of development, so we are open for people and ideas. The whole team consists of non-locals, so we know by our experience what does it mean to say your word in a totally new community in new language. Join us to collaborate!

ACT: www.facebook.com/groups/650193438464599
FOLLOW: www.facebook.com/collaboratekrakow
CONTACT: collaboratekrakow@gmail.com

The project Collaborate, Krakow! is realised within the framework of the program „Neighbors 3.0 Polish-Ukrainian-Belarusian program for active locally” with the support of Theodor-Heuss-Kolleg, Robert Bosch Foundation and the Association MitOst and the Polish-American Freedom Foundation „Transformations Region „- RITA, implemented by the Education for Democracy Foundation. Partners of the program Neighbours 3.0 in Poland is the Association Genius Loci – Spirit of Place and the Association To.pole.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

sixteen − one =